Integration och etablering av nyanlända 

Välkommen till en heldagskonferens om Partnerskap Skånes arbete med integration och etablering av nyanlända.

Konferensen vill ge dig som deltar en chans att fördjupa dig i något av de spår som tillsammans grundlägger det helhetsperspektiv på mottagande och etablering som vi gemensamt arbetar för genom Partnerskap Skåne:

  • Målgruppens behov och perspektiv
  • Idéburen sektors roll i arbetet för ett inkluderande mottagande
  • Kunskapsbaserad utveckling för migration och hälsa
  • Agenda 2030 – de globala målen i det regionala utvecklingsarbetet
  • Nya vägar in på arbetsmarknaden

Mer info och anmälan finns på
https://www.lansstyrelsen.se/skane/kalenderhandelser—skane/2018-09-06-integration-i-skane.html