Integration i samhället

Föreningarnas flexibilitet och tydlig information om situationen för målgruppen har varit viktig för att kunna utveckla verksamheterna på bästa sätt och därmed gett dem goda verktyg för att kunna stödja
målgruppen bättre.

NAD är inne i en utvecklingsfas där aktiviteterna ska ta deltagaren närmare ett arbete eller studier. Under halvåret har NAD indirekt – stärkt hälsan, skapat större nätverk och förstärkt språket hos många individer.

Trots pandemin så har vi lyckats skapa bra nätverksträffar i TIA och framförallt ett möte som var till för att skapa bättre samverkan inom folkbildningen. Ett samarbete med Flyktinghälsan och Migrationssamordnare, barn och ungdomsvården, Skånes Universitetssjukhus har upprättats.

Vi Idéburna är en aktör i Lokal Överenskommelse kring vissa nyanlända personer, LÖK, med tjänstepersoner från kommunala förvaltningar, Försäkringskassan, Migrationsverket, Region Skåne, Statens Servicecenter och Arbetsförmedlingen.

Kunskapscentrum migration och hälsa kopplat till hälsoinsatser för asylsökande och andra utsatta grupper är vi en del av tillsammans med andra idéburna verksamheter och Region Skåne.