Integration i förening

Tack Nätverket Idéburen sektor Skåne – utmärkt serie som används med Integration i förening
Klicka ovan och sätt på ljudet eller https://www.youtube.com/channel/UCjikUYQDv79YP2FJnhs6UEQ

Del 1 Välkommen
Del 2 Vad är en förening?
Del 3 Historia – hur startade det?
Del 4 Folkbildning och studieförbund
Del 5 Möjligheter
Del 6 En mötesplats för alla
Del 7 Ekonomi
Del 8 Demokrati
Det 9 Vägar vidare och information