Inspireras av projekt från Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Funderar du på att starta ett projekt men behöver inspiration? MUCF har tagit fram fem filmer om projekt finansierade med medel från Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren att ta del och inspireras av. 

STPLN – En mötesplats för världens kreatörer.
Med stöd från Europeiska solidaritetskåren kan STPLN jobba med projekt där unga människors idéer och initiativ är i fokus. Från kreativa workshops till internationella volontärsprogram.

STPLN – En mötesplats för världens kreatörer

AWESOME PEOPLE – Stärker unga genom innovativ inlärning.
Med stöd från Erasmus+ utvecklar Awesome People alternativa lärosätt. Ett av dessa är Escape Rooms – ett spel är unga samarbetar för att lösa kluriga utmaningar som engagerar och berör individer och samhället i stort.

Awesome People – Stärker unga genom innovativ inlärning

KEKS – Initierar kompetensutveckling för ungdomsledare världen över.
Med stöd från Erasmus+ initierade KEKS Youth Win – ett projekt som skickade svenska ungdomsledare och ungdomar över hela Europa. Målet var att lära sig och inspireras av andra länders sätt att arbeta med unga.

KEKS – Initierar kompetensutveckling för ungdomsledare världen över

SUNDSVALLS KOMMUN – Hjälper unga att hitta sin röst.
Med stöd från Europeiska solidaritetskåren kan Sundsvalls kommun genomföra projekt för och med unga människor. På hemmaplan eller genom att resa och verka som volontär utomlands.

Sundvalls kommun – Hjälper unga att hitta sin röst

ITER – Sysselsätter unga genom volontärskap.
Med stöd från Europeiska solidaritetskåren kan ITER erbjuda unga människor möjligheter att resa och verka som volontärer utomlands. Det ger en meningsfull sysselsättning och personlig utveckling.

ITER – Sysselsätter unga genom volontärskap