Inkludera fler i föreningslivet

Utbildning den 22 oktober i Malmö: Inkludera fler i föreningslivet

Ta chansen och boka en av de sista platserna till vår populära utbildning!
Först till kvarn gäller.

 Nu genomför vi återigen vår populära utbildning ”Inkludera fler i föreningslivet” på plats i Malmö. Tillsammans med deltagare från olika föreningar får du ta del av tips och metoder som kan vara till hjälp i arbetet med att vara en inkluderande förening – öppen för alla. Ett viktigt inslag i utbildningen är möjligheten till reflektion och erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna, där vi diskuterar såväl utmaningar som möjligheter med mångfald och inkludering.

Utbildningen är kostnadsfri och genomförs i samarbete med KC Kompetenscenter. 

Inkludera fler i föreningslivet
Fredag den 22 oktober kl. 9:00-16:00. I centrala Malmö, exakt plats meddelas i bekräftelsen om plats.

Anmälan här Inkludera fler i föreningslivet (simplesignup.se)