Infomötet om extratjänst

Dagens infomöte med Arbetsförmedlingen och Malmö stad om extratjänst, så fick vi nyheten om att föreningar som erbjuds teckna avtal innan årets slut, kan erbjudas ett år längre med stödet extratjänst. Medverkade föreningar fick intressant information om denna stöd-åtgärd.

Det är betydelsefullt att föreningar känner till detta komplicerade regelverk.
Här finns aktuell information https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/anstall-med-stod/extratjanst#/extratjanst

Föreningar som intresserade kan kontakta, nedan för mer information

Malmö stad
Susan Fuchs – Susan.fuchs@malmo.se
Miljaim Hasanaj – miljaim.hasanaj@malmo.se

Arbetsförmedlingen
Anita Hedegård – anita.hedegard@arbetsformedlingen.se
Oscar Pardo – oscar.pardo@arbetsformedlingen.se