Inbjudan till webbinarium 11 maj

Europa för medborgarna har gått ihop med EU-programmet Rättigheter, Jämställdhet och Medborgarskap och skapar tillsammans ett nytt EU-program. CERV, som programmet heter står för Citizens, Equality, Rights and Values. Sammanslagningen förväntas bidra till en förenkling och effektivisering av de bidragsprogram som finns. Detta i syfte att fortsatt skydda och främja de rättigheter och värden som är uttryckta i EU:s fördrag.

Inbjudan till webbinarium 11 maj

MUCF informerar om det nya sjuåriga EU-programmet CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) och de kommande utlysningarna för bidragsansökningar.

Anmälan och läs mer här
https://www.mucf.se/webbinarium-nya-cerv-och-kommande-utlysningarna