Inbjudan till utbildning för föreningar med anställd personal

Funderar ni på att anställa en extra resurs på föreningen? Har ni kanske redan anställda på föreningen med lönebidrag, Extratjänst eller liknande? Då är det mycket frågor som kan komma upp vad som krävs av föreningen som arbetsgivare. Då erbjuder Kompetenscenter Malmö utbildningar för föreningslivet arbetsgivare.

Arbetsgivarutbildning den 4 oktober kl. 13.00-16.00 Inbjudan tillsammans med IDEA och Arbetsförmedlingen 

På utbildningen informerar Arbetsförmedlingen om uppdraget med en Extratjänst, förutsättningar, regler, krav, m.m. och IDEA informerar om vad förväntas av föreningen som arbetsgivare, arbetsmiljöansvar, rapportering, regler och uppföljning. Anmälningslänk hittar du här, https://simplesignup.se/event/136372

Handledarutbildning den 25 september kl. 9.00-12.00 Inbjudan 

Utbildningen erbjuder redskap för hur du arbetar med inkludering i arbetslivet, praktisk handledning, hur du lägger upp en introduktion, metoder för uppföljning och mycket mer.
Anmälningslänk hittar du här, https://simplesignup.se/event/136380

Utbildningarna är helt kostnadsfri för föreningslivet i Malmö, bara att anmäla sig och vara med.
Utbildningarna hålls på KC Kompetenscenter på Nobelvägen 21 i Malmö. Vi bjuder på fika.
Vi arrangerar även en introduktionsutbildning för dem som har fått en Extratjänst på en förening.

Kompetenscenter Idéburen sektor är en stiftelse vars uppgift är att skapa och erbjuda möjligheter för den idéburna sektorn att möta dagens och framtidens utmaningar. Vi erbjuder nätverk, utbildningar, mötesplatser, m.m. Läs mer om oss på vår hemsida https://kckompetenscenter.se/