Inbjudan till tematräff – inkludering och antirasism

TIA & NAD-samordningen bjuder in till en utmanande kunskapsdag baserad på projektet ”Rättvis organisering” med Deria Yenidogan från Tamam. Dagen börjar med en föreläsning som väcker tankar kring hur olika organisationer arbetar med inkludering och motverkandet av rasism i sina verksamheter, men också om det egna agerandet och dess påverkan. Vi avslutar med en workshop kring hur du kan jobba för att uppmärksamma och förbättra situationer i såväl privatlivet som på arbetsplatsen. 

VAR: I Rädda Barnens lokaler på Ledebursgatan 5 i Malmö eller på Zoom. Länk skickas ut till de som anmält sig att delta digitalt, dagen innan träffen.

NÄR: Onsdagen den 1 december kl. 9.00-12.00 (frivillig lunch till 12.45)

Anmälan här https://forms.gle/hAW4Pa3QK1QhpS6v9