Inbjudan till digitalt möte med Kulturförvaltningen

Malmötimmen bjuder in till digitalt möte med Kulturförvaltningen

Malmötimmen den 27 november kl. 08.30-09.30

Med tanken på gällande restriktioner kommer en punkterna handla om de akuta utmaningarna. Men det är också viktigt att titta framåt, vilket övriga punkter på agendan pekar på.

• Kulturhuvudstadsår 2029
• Öppna Malmö
• Stadsutveckling och kultur
• Covid 19 – Hur agerar vi och ställer om

Från Kulturförvaltningen deltager kulturdirektör Pernilla Conde Hellman.

Anmälan görs senast den 26 november på denna länk:
https://forms.monday.com/forms/9507acccc719a3d72bb3bb664b852b3e