Inbjudan – Nya vägar till arbete och aktivitet

Välkomna till första träffen inom ramen för Malmöandan och Nya vägar till arbete och aktivitet där KC – Kompetenscenter tillsammans med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF)  bjuder in idéburna organisationer för att skapa just – nya vägar till arbete och aktivitet.

Det är en spännande resa som ska påbörjas.  Alla organisationer som känner sig manade, intresserade eller nyfikna är välkomna till detta första möte. Deltagande på mötet innebär inte automatiskt något åtagande men ger möjligheter till påverkan och samverkan utifrån egna förutsättningar.

Det är också möjligt för organisationer att tillkomma (och lämna) under det fortsatta arbetet. Programpunkterna kommer att uppdateras löpande men några kan redan nu lyftas fram 

  • Förväntningar på samverkan
  • Begreppsdefinitioner
  • Vad händer framöver
  • Nuläget
  • ESF-information/samverkan

Träffen äger rum den 9 december 2019 kl. 13.00 – 16.00 hos KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21, Malmö. Deltagare är representanter för den idéburna sektorn, Malmö stad och Malmöandan.

Anmälan sker senast den 6 december via följande länk https://simplesignup.se/private_event/159400/721cb2b8cc 

Välkomna till en spännande möjlighet!