Idéverkstad

1 oktober organiserar Fritidsförvaltningen den sista Idéverkstaden för 2019.

Syftet med Idéverkstad är att ge föreningar (som är registrerade hos Fritidsförvaltningen) stöd med att utveckla sina idéer så att de kan jobba för en mer jämställd, inkluderande och icke-diskriminerande verksamhet. Man kan även jobba med att öka barns och ungas inflytande både i föreningen och i samhället i stort (vilket är högst aktuellt med tanke på Barnkonventionen).

Idéverkstad leds av processledare och det är också en möjlighet att skapa nya samarbeten med andra föreningar. Efter att föreningar har gått Idéverkstad så kan de också söka Utvecklingsbidraget (om de är på Nivå 2, 3 eller Org.).

Mer om själva Utvecklingsbidraget finns HÄR på sida 14.

Anmälan till Idéverkstad görs som vanligt via: https://malmo.se/Service/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Anmalan-till-utbildningar-for-foreningar.html