Idéverkstad – nytt datum

Malmö stad informerar

Har du eller någon i er förening en idé kring hur er förening kan utvecklas genom att arbeta med jämställdhet, antidiskriminering, integration och ökad delaktighet av barn och unga? Eller brottas er förening med en utmaning som är kopplad till dessa områden?

Kom till vår Idéverkstad för att få hjälp och stöd med att utveckla idén vidare!

  • När: 14 oktober 2019 kl 17:30 – 20:30
  • Var: Henrik Smithsgatan 13, Malmö
  • För vem: aktiva i föreningen som har en idé och har stämt av med styrelsen (Idéen måste vara väl förankrad hos föreningens styrelse.) 
  • Anmäl er via länken HÄR

Syftet med Idéverkstad är att stötta föreningar i sin långsiktiga utveckling och förbereda dem för att kunna söka fritidsförvaltningens Utvecklingsbidrag.

På Idéverkstad får ni utveckla er idé till en konkret plan med långsiktiga lösningar under ledning av processledare och med hjälp av andra föreningar.

Idéverkstad är en workshop som anordnas av fritidsförvaltningen som ett stöd till registrerade föreningar som vill utveckla sin ordinarie verksamhet. Frågorna vi jobbar med är bland annat:

  • Varför vill ni satsa på just denna utvecklingen (målgruppen, problematiken)?
  • Vad vill ni ska ha ändrats inom en specifik tidsperiod? Hur ska det gå till?
  • Vad behöver ni för att kunna uppnå konkreta resultat?