Idéverkstad med Malmöandan

Alla är välkomna, även om du inte var med på dialogforumet 2021. Malmöandas första dialogforum ägde rum den 9:e november, 2021. Vi samlade förtroendevalda politiker, tjänstepersoner från Malmö stad och aktiva i föreningslivet.

Den 2:a december kl.13.30 samlas vi på Level Malmö, för att konkret jobba vidare på det som togs fram under dialogforumet. Resultaten från dialogforum och idéverkstad kommer att dokumenteras och kan bland annat användas som ett underlag för verksamhetsplanering i föreningar och förvaltningar. Det kan vidare användas till övergripande prioriteringar som kommunen gör under det kommande året, exempelvis inom budgetarbetet.