Idéutveckling och pitchträning på Kirseberg

Malmö Tillsammans och Kirsebergs Fritidsgård bjuder in till workshops och pitchträning inför ”Elevator Pitch” på Backanatten.

Har du en spännande idé för hur Fritidsgården eller Kirseberg kan utvecklas? Vill du kanske arrangera en konsert, en handbollsturnering eller starta en ny verksamhet för att samtala om jämlikhet och jämställdhet?

Nu bjuder Malmö Tillsammans och Kirsebergs Fritidsgård in till tre tillfällen där du får hjälp att utveckla din idé – så att du kan leverera världens bästa pitch i “Elevator Pitch” på Backanatten. Den bästa idén vinner 10 000 kronor för att kunna förverkligas!

Läs mer på Idéutveckling och pitchträning på Kirseberg

Malmö Tillsammans är ett samverkansprojekt mellan Malmö Ideella, Sensus studieförbund,  Nyföretagarcentrum Öresund och Malmö stad med Stadskontoret, Fritidsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen. Delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.