Idéburen sektors samverkan med Malmö universitet

Den här rapporten är en delrapport inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan (Spets) och belyser Malmö universitets samverkan med organisationer inom den idéburna sektorn

Rapporten bygger på intervjuer med företrädare för tio idéburna organisationer. Urvalet av organisationer har gjorts genom kontakter med företrädare för samtliga fakulteter och forskningscenter vid Malmö universitet som tillfrågats om exempel på samverkan med den idéburna sektorn.

De organisationer som intervjuats är (i bokstavsordning): Hela Malmö, Hyresgästföreningen, Hållbar utveckling Skåne, Individuell människohjälp, Malmö Ideella, Nätverket idéburen sektor Skåne, RF-SISU Skåne, Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), Röda Korset, Stadsmissionen samt Föreningen Stapelbädden.

Jens Sjölander och Pål Brunnström berättar om senaste rapporten den 31:a augusti 13.30 – 15 på Nobelvägen 21 i Open Corner. Ta tillfället och få den senaste rapporten i tryckt format på plats. Ett utmärkt tillfälle och tillföra mer om behov av mer samverkan. 

Anmälan här
https://forms.monday.com/forms/32096a36d9e8b14024d89e8db401edd9?r=use1

Delta på via Zoom länk
https://us06web.zoom.us/j/89314015687?pwd=WDlrUDlzRG5qWVQrVm82V0pUWjkwZz09

Studien har genomförts inom ramen för Spets (Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan), med stöd från Vinnova.