Idag är det Open Your Eyes to Malmö

I år samverkar Open your eyes med Föreningarnas dag. Vi gör det möjligt för fler föreningar att delta och möta studenterna där de är.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Deltagande föreningar
https://www.openyoureyes.se/foreningar/