Hur samverkar akademin med idéburen sektor?

Hur kan samverkan utvecklas? Presentation av rapporten ”Idéburen sektors samverkan med Malmö universitet”

Den här rapporten är en delrapport inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan (Spets) och belyser Malmö universitets
samverkan med organisationer inom den idéburna sektorn. Rapporten bygger på intervjuer med företrädare för tio idéburna organisationer.

Jens Sjölander och Pål Brunnström berättar om senaste rapporten den 31:a augusti 13.30 – 15 på Nobelvägen 21 i Open Corner. Ta tillfället och få den senaste rapporten i tryckt format på plats. Ett
utmärkt tillfälle och tillföra mer om behov av mer samverkan.

Anmälan här
https://forms.monday.com/forms/32096a36d9e8b14024d89e8db401edd9?r=use1