Hur mår föreningarna i Malmö?

Fokus på denna enkät har legat på – hur föreningsledarna bedömer att det ser ut 3-6 månader framåt i tiden i Malmö. Ett-femtiotal har svarat, med en stor bredd av civilsamhället i Malmö.

De resultat som nu kommit fram visar att hälften av föreningarna inte tror sig klara längre än 3-6 månader med nuvarande stöd.

Trots den negativa påverkan visar enkäten att hälften av föreningarna klarar sig utan särskilt stöd, och kommer inte heller enligt deras egna bedömningar att få problem närmaste året. Däremot verkar många oroliga för långsiktiga effekter och hur det påverkar rekrytering av medlemmar och ledare. En del är oroliga för att riskera att tappa årskullar av ungdomar som inte får komma in i aktiviteter som är bra för hälsa och utveckling.

Inte allt är mörkt som sagt. Det finns många ljusglimtar och positiva aspekter av krisen som pågår just nu. En viktig sak som återkommer är att många blivit betydligt bättre på att använda digitala möten och att planera verksamhet utomhus i större utsträckning.

Stort tack till alla som medverkat i någon av enkäterna och våra medskapande möten.