Hur löser nyanlända sitt boende?

Länsstyrelsen Skåne och Nätverket Idéburen sektor Skåne bjuder in akademin och idéburen sektor för ett spaningsmöte kring nyanländas bostadslösningar i Skåne. Syftet är att dela kunskapen kring hur detta ser ut i länet.

Vi inleder dagen med korta ”spaningar” bland inbjudna, därefter gemensam dialog med fokus på framtid och där vi eventuellt kan ta stöd av varandra gällande bosättningen av nyanlända i Skåne.

Datum och tid: 24 september kl.10.00. vi slutar senast 15.00
Plats: vi återkommer med detta, men någonstans i Malmö
Vi bjuder på kaffe och lunch

Anmälan görs senast den 17 september här

Bakgrund till mötet:
Länsstyrelsen och akademin ser ett behov av att utveckla samverkan och tillvarata idéburna organisationers perspektiv kring bostäder för nyanlända; vad är det ni ser? Vad har ni för erfarenheter? Bidrar ni till att lösa akuta situationer när de uppstår? Hur ser ni på samarbetet med fastighetsägare, kommunens arbete eller samarbetet med andra idéburna aktörer? Vilka lösningar är ni i behov av för att kunna fullfölja er verksamhet? Vilka andra lösningar ser ni och vilka saknas? 

Länsstyrelsen ser detta som en viktig och bra komplettering till andra kartläggningar kring utsatta grupper på bostadsmarknaden.