Hur klarar sig föreningslivet genom hösten?

Enkät: Hur klarar sig föreningslivet genom hösten?

Föreningsakuten är ett initiativ för att ge stöd, information och rådgivning till föreningslivet i Malmö genom krisen. Föreningsakuten finansieras av MKB och sker i samverkan mellan Malmö Ideella och MISO.  

Syftet med enkäten ”Hur klarar ni krisen i höst”, är att få fram underlag till dialog med olika aktörer som kan stödja och hjälpa föreningslivet att bättre klara sig genom krisen.   Enkäten kommer endast att användas för detta syfte.  

Länk till enkäten:  https://forms.monday.com/forms/be58ef19ae0da77d760c18b8f9d50013