Hur fungerar din förenings kontakt med banker?

Sverok* genomför just nu en enkät om föreningars relation med banker. Problem som föreningar kan ha är bl.a.
– Formuleringen i protokollen godkändes inte
– Formuleringen i stadgarna godkändes inte
– Företrädarna godkändes inte pga ålder
– Företrädarna godkändes inte pga andra anledningar
– Banken krävde att företrädarna skulle vara privatkunder i banken
– Banken krävde att företrädarna skulle identifiera sig på ett specifikt lokalkontor
– Handläggningstiden var väldigt lång
– Banken ville inte ha föreningen som kund

Känner du som föreningsrepresentant för en eller flera föreningar igen dig i något av det ovanstående så skulle det uppskattas mycket om du/ni svarade på enkäten. Det kan självklart också vara problem som inte nämns ovan.

Till enkäten

*Sverok är en idéell organisation och ett av Sveriges största ungdomsförbund. 77 000 medlemmar i 2 200 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn.