Höstens malmötimmar

25 september Vad tycker malmöborna? Årets undersökning ‐Tillsammans i förening
6 oktober 120 000 hushåll och dess möjligheter ‐ Malmö mediakanal
23 oktober Grundskolefotboll mot rasism – Grundskoleförvaltningen
27 november Kulturen i Malmö – Kulturförvaltningen

Samtliga tillfällen äger rum kl. 08.30 – 09.30. På Nobel21, Malmö, eller digitalt.

Malmötimmen ger möjlighet för personer för idéburen och offentlig sektor att mötas under icke formella former för att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Här skapas möjligheter att ta del av vad som händer och vad som är på gång inom respektive område.

Varje Malmötimme har ett ämne/tema som grund. Olika föreningar och förvaltningar skiftas om att förmedla ett budskap med bärighet för den gemensamma nyttan. Alla är välkomna att ta del av aktiviteten.

Mötesformen tar hänsyn till nuvarande förhållanden. Om det blir fysiska eller digitala möten avgörs hur den pågående pandemin utvecklas.