Horisont Europa 2021-2024: forskning och innovation för en hållbar framtid

EU-kommissionens strategi Horisont Europa för 2021-2024 omfattar 95,5 miljarder euro och bidrar till EU:s prioriteringar: ett klimatneutralt och grönt Europa, ett Europa rustat för den digitala tidsåldern och en ekonomi för människor.

Strategin handlar inte minst om att göra EU ledande inom digitala nya tekniker, återställa Europas ekosystem och biologiska mångfald och att förvalta naturresurser på ett hållbart sätt, och att göra Europa till den första digitalt baserade cirkulära, klimatneutrala och hållbara ekonomin samt att skapa ett mer resilient, inkluderande och demokratiskt europeiskt samhälle.

Det kommer även att utses europeiska partnerskap och EU-uppdrag som ska få stöd genom Horisont Europa-programmet.

Om Horisont Europa 2021-2024