Hidde Iyo Dhaqan flyttar in

Föreningen Hidde Iyo Dhaqan flyttar in i Nobel21 

Föreningen bildades 1995. Föreningen är en kulturell och ideell organisation och är obundna verkan politiskt parti och andra religiösa organisationer.  Föreningens huvudsyfte är att underlätta integrationen av somalier i det svenska samhället. 

Föreningen arbetar också att genom konstruktiva verksamheter främja en god kontakt och förståelse mellan somalier och andra folkgrupper oavsett kulturell eller religiös bakgrund. 

Föreningen har tidigare ordnat kultur och fritidsaktiviteter främst för barn, ungdomar och kvinnor. Under alla dessa år som föreningen funnits har de drivit olika projektor riktat sig till barn, barn med funktionsnedsättning, ungdomar, tjejer och kvinnor.