Hållbar omstart efter pandemi

Seminarium: Vad krävs för en socialt och ekologiskt hållbar omstart efter pandemin?

Den 1 september arrangerar NOD och ABF Stockholm ett morgonseminarium utifrån den färska lägesbilden ”En hållbar omstart efter pandemin – ideella och offentliga perspektiv” där ett stort antal offentliga och ideella erfarenheter har sammanställts för att kunna starta om samhället på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Välkomna till ett digitalt seminarium som ger nya och relevanta perspektiv på frågan om hur vi säkrar en hållbar omstart.  Medverkande: Therese Leijon, chef för socialt hållbara städer på Svenska Röda Korset, Lisa Ivarsbacke, utredare på Barnombudsmannen och Kim Reenaas, generalsekreterare IOGT-NTO.

Denna nyhet kommer från NOD Sverige och ABF