Grundläggande föreningsutbildningar

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar.
Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete.

På grund av pågående restriktioner så erbjuder vi endast digital utbildning.

Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.