Gör din röst hörd!

I september är det val. Att göra sin röst hörd är en demokratisk rättighet och en möjlighet att påverka hur vårt samhälle ska se ut framöver. I Malmö ser valdeltagandet väldigt olika ut. Medan vissa delar av staden har ett högt valdeltagande så är deltagandet lågt i andra delar.

Kanske har du och din förening tankar på hur ni kan bidra till att fler Malmöbor gör sin röst hörd?

Välkommen till Malmö stadshus den 26 juni klockan 17.30.

Vi kommer berätta om hur Malmö stad arbetar med valet 2018 och hur ni som förening kan vara med och bidra till att fler gör sin röst hörd.

Välkomsthälsning av kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfelt Jammeh.

Valenhetens enhetschef Daniel Olsson berättar om Malmö stads arbete med valet 2018.

Tjejer i förening presenterar sitt arbete med demokratiambassadörer.

Diskussion runt borden om hur ni som föreningar kan och vill bidra till ett ökat valdeltagande.

Plats: Malmö stadshus, August Palms plats 1. I möteslokalen Stortorget.
Tid: Tisdagen 26 juni klockan 17.30
Anmälan: Senast 22 juni via länken bit.ly/gördinrösthörd2018

Kaffe och liten smörgås står framdukat från klockan 17.00.

Ett arrangemang av fritidsförvaltningen i Malmö stad.