Gemensam dialog om den framtida kompetensen

Välkomna till en gemensam dialog om den framtida kompetensen för Skånes föreningsliv!

Vi har nu under tre år arbetat gemensamt i projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö för att genom kompetens och samverkan i idéburen sektor skapa en hållbar utveckling för föreningslivet.  Vi hoppas och tror att projektet kunna bidra till en ökad medvetenhet hos aktörer i samhället om den idéburna sektorns betydelse för samhällsutvecklingen.

Tid: Torsdagen den 25 oktober kl 10:00 – 13:00
Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö
Målgrupp: Föreningar, samverkansparter, medskapare och intressenter i projektet KC Malmö
Anmälan: https://simplesignup.se/event/139800
Inbjudan här Inbjudan 25okt KC