Galet stort föreningsliv

Vi gillar verkligen att göra saker tillsammans i Malmö.

I Malmö finns allt

FN:s statistiksystem för verksamhetsindelning av icke-vinstdrivande organisationer International Classification of Non Profit Organisations (ICNPO). ICNPO har klassificerat verksamheterna i civilsamhället i 12 huvudområden med 30 delområden.

HuvudområdeDelområde
Rekreation och kulturKultur och konst
Rekreation och sociala klubbar
Idrott
Utbildning och forskningFörskola, grundskola och gymnasium
Universitet och högskola
Folkhögskolor och övrig utbildning
Forskning och utveckling
HälsaSjukhus och rehabilitering
Bostad med särskild service och särskilt boende
Psykisk hälsa och krisinstanser
Övrig hälso-och sjukvård
Social trygghetÖvrig social trygghet
Akut hjälp och stöd
Inkomststöd, underhåll och materiell hjälp
Miljö- och djurskyddMiljö
Djurskydd
Bostäder, social och samhällelig utvecklingEkonomisk, social och samhällelig utveckling
Bostäder
Sysselsättning och jobbträning
Opinionsbildning och politikMedborgerliga, opinionsbildande verksamheter
Juridiska tjänster
Politiska verksamheter
Stiftelser, insamlande verksamheterUtdelande stiftelser
Insamlande verksamheter
Internationell verksamhet
Religiös verksamhet
Bransch-/yrkesoorganisationer och fackföreningarBranschorganisationer och arbetsgivarorganisationer
Yrkesorganisationer
Fackföreningar