Fritidsevent den 24 november 2015

SOF Väster och avdelningen för Områdesutveckling kommer att genomföra ett  Fritidsevent den 24 november år 2015. Eventet kommer att hållas på Bellevuestadion och riktar sig till boende i SO Väster.

Målet med eventet är att erbjuda boende en möjlighet att komma i kontakt med föreningsliv, studieförbund , kommunal verksamhet och andra som erbjuder fritidsaktiviteter för alla åldrar. Vi vill att de boende skall finna meningsfulla fritidsaktiviteter genom ett interaktiv event där möjligheter ges att prova på olika aktiviteter. Under eventet erbjuds uteslutande gratisaktiviteter.

Det vi skulle vilja ha hjälp med är  att ni medverkar och visar upp er aktivitet/aktiviteter på ett spännande och annorlunda sätt.

Vi arrangörer kommer att kvotera in föreningslivet (idrott, kultur, seniorverksamhet m.fl.)  så att vi får en bred bild av föreningslivet i Malmö/SO Väster. Vid eventet räknar vi med att ca 40 föreningar/organisationer erbjuds möjlighet att visa upp sig. Det kommer att finnas möjligheter att låna bord och stolar på plats.

Lycka till och vi ser fram emot just ert bidrag!

Lucia Prieto de la Fuente
Enhetschef Fritid och förebyggande
SoF Väster
Malmö Stad

Epost: lucia.prietodelafuente@malmo.se
Tel: 0733-692885