Fritidsbank förbättrar folkhälsan

Fritidsbanker lånar ut fritidsutrustning till unga såväl som gamla på 95 platser i Sverige.

Nu har forskningsinstitutet RISE utvärderat verksamheten. Utvärderingen visar att fritidsbanker gör att fler kan delta i idrott och andra aktiviteter och därmed bidrar till en förbättrad folkhälsa. Över hälften av de som lånat utrustning säger att de rör sig mer tack vare Fritidsbanken.