Framtidens kuststad

Malmö stad riktar ett stort tack till oss alla som har bidragit till Meet Malmö-processen kring Framtidens Kuststad. Det har varit en mycket givande process med både konkreta idéer som kan förverkligas på kort sikt och utvecklingsmöjligheter med en lite längre tidshorisont.

Malmö Ideella och idéburna organisationer har varit med i detta arbete, tack för gott samarbete.