Frågestund Migration

Samordnarna för Tidiga Insatser för Asylsökande och Nätverk-Aktivitet-Delaktighet vill skapa en möjlighet för dig som finns i verksamheter som möter asylsökande och nyanlända att i dialog få ställa frågor och samtala om de utmaningar vi alla möter, direkt till berörda myndigheter.
Denna typ av tillfällen att få mötas kan skapa större förståelse för varandras verksamheter och öka samförstånd kring viktiga frågor. Förhoppningsvis kan det även leda till mer kunskap båda vägar och underlätta kontakten framöver.

DE vill gärna ha er input kring vilka myndigheter, funktioner och organisationer ni har frågor till på temat Migration och vilken typ av frågor ni vill ställa.
Därför har de gjort en enkät som de är tacksamma om du vill fylla i!

Till enkäten

TIA & NAD-samordnarna planerar att organisera flera träffar med myndigheter/organisationer till hösten och vill utgår från era behov, så svara gärna så snart som möjligt.