Forskningsprojekt om migration och integration

En grupp forskare från Lunds universitet söker dig som representant för en ideell förening och som vill vara med i ett forskningsprojekt om migration och integration.

Om forskningen
Forskningen i Lund handlar om mottagande och integration av nyanlända personer i svenska kommuner. De är speciellt intresserade av vilken betydelse ideella föreningar har för mottagande och integration. Därför vill de gärna veta mer om hur din förening har arbetat med nyanlända under de senaste fem åren.

Enkät
Forskarna har utformat en enkät som tar ca 20 minuter att fylla i enkäten och det görs på datorn.
De vill att en person från föreningen besvarar enkäten, så du läser detta får gärna välja den i din förening som du tror passar bäst för att svara på enkäten.

Nedan finner du länken till enkäten och forskarnas önskan är att den fylls i senast den 27 maj 2021: https://sunet.artologik.net/lu/Survey/34760/sv

Anonymitet
Både du och föreningen som du representerar, förblir helt anonyma. Informationen som samlas hanteras enligt högsta standarden för the European Code of Conduct for Research Integrity och kommer enbart att användas i forskningssyfte.

Vid frågor kontakta claudia.fry@lucsus.lu.se.

Forskarna deltar i ett stort Europeiskt forskningsprojekt inom programmet EU HORIZON 2020 som Lunds Universitet är en del av. Projektet beskrivs på EU Kommissionens hemsida

(LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies)
https://www.lucsus.lu.se/