Fores bjuder in till ett samtal

Ett lunchsamtal om civilsamhällets roll i integrationen av flyktingar – Lärdomar från Kanada

Den 8 oktober bjuder Fores in till ett samtal om studien Canada Can – Can we? Sponsoring integration of refugees the Canadian way av professor Trygve Ugland. Rapporten diskuterar Kanadas privatsponsring av flyktingar och civilsamhällets roll samt möjligheterna och utmaningarna att införa ett liknande program i Sverige.

Vi vill till detta samtal bjuda in civilsamhällesorganisationer för att diskutera om hur vi i Sverige, kan bli bättre på att använda civilsamhället i integrationsarbetet. Vad kan Sverige lära av den kanadensiska modellen för invandring och integration? Vilken roll spelar det civila samhället idag och vilken roll bör de spela?

Vid lanseringen av boken i Stockholm lyftes flera intressanta aspekter som vi gärna fördjupar oss i under vårt samtal i Malmö. Några punkter att fördjupa oss i:

  • En större roll för det civila samhället behöver vila på ömsesidig kunskap, förståelse och dialog som föder tillit, mellan det offentliga och det civila samhället. Långsiktighet och ett långsiktigt tänkande kring insatserna krävs för att ett sådant samarbete ska fungera.
  • Det kanadensiska exemplet pekar på betydelsen av en kanal för individers och gruppers engagemang. Ett systematiserat förhållningssätt skapar tydlighet kring vad det är man är engagerad i och vem som har ansvar för innehåll och resultat.
  • IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap kan vara ett verktyg som eventuellt kan användas mer framöver.
Datum: Måndag 8 oktober
Tid: Kl. 12.00 – 13.00 (lunch serveras från 11.45)
Plats: Altitude Meetings, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19
För frågor gällande seminariet, vänligen kontakta hedvig.heijne@fores.se