Föreningsutbildning

Utbildningsprogrammet med föreningsutbildningar hösten är klart.

Vi genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Planera in höstens kompetensutveckling redan nu!
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning