Föreningsmöte om CTC

Vi vill bjuda in och träffa föreningar samt idéburna organisationer som är verksamma inom CTC i Malmö. Vi vill diskutera och byta erfarenheter mellan civilsamhällets organisationer kring hur vi upplever CTC verksamheten i Malmö.

Kommande möte vill vi arrangera tillsammans med Malmö stad, men på detta möte vill föra fritt samtal kring civila samhällets egna erfarenheter. Malmö Ideella är verksam i CTCs referensgrupp. 

Föreningsmöte om CTC den 27 augusti kl 14-15  via Teams länk (mejlas ut till anmälda)
Anmäl dig till  https://forms.monday.com/forms/2a369fc7f5528bbfa173784af1917e8b

Kort om CTC
Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett långsiktigt arbete. Malmö stad arbetar med ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet, kallat Communities That Care (CTC), som startade i fem lokala områden 2018.

Läs mer om CTC https://malmo.se/ctc