Föreningsmässa för nya Malmöbor

Det fanns en stor tacksamhet och glädje på många håll när Engagemang i Malmö genomförde en Föreningsmässa på Föreningscenter Nobel 21 den 23:e november. Bland besökarna fanns det personer som inte kommit i kontakt med föreningar sedan de flyttat till Malmö. Men denna dag fick ett 70-tal nya Malmöbor möjligheten att knyta viktiga kontakter med 11 föreningar som på flera olika sätt kan stötta och aktivera dem själva, samt deras familjer.

Dessutom var det många nöjda föreningar som deltog, bl.a. Internationella Kvinnoföreningen, IKF, som lämnade detta omdöme:
”Det är ett underbart tillfälle för föreningar och för besökarna att integrera med det svenska samhället. Jag tror det är nödvändigt för överlevnaden av våra föreningar, att kunna fortsätta med det vi gör.” (fritt översatt från engelska)

Foto: Sandra Qvarfordt

Förutom IKF, deltog också: Mesopotamia Kulturförening, Winnet Malmö, Ideella Föreningen för Rättvisa, Somaliska Ungdomar i Malmö, Röda Korset Malmökretsen, Allas Lika Värde Föreningen, RFSL Newcomers, Friskvårdsklubben, Hidde Iyo Dhaqan, Hanella Förening.
Engagemang i Malmö riktar ett stort tack till dessa föreningars fantastiska engagemang för nya Malmöbor.

Ett stort tack riktas också till de lärare på SFI, Samhälls- och Hälsokommunikatörer på Samhällsorienteringen och andra gruppledare som valde att delta med sina klasser/grupper. Dessa lärare, SHK och gruppledare tillsammans med många deltagare, var glada och tacksamma för denna möjlighet till kontakt med nya människor.

Är din verksamhet intresserad av att anordna en föreningsmässa fysiskt eller digitalt, kontakta Föreningslots Mikael Johansson, 0729-99 83 77, mikael@malmoideella.se

Föreningsmässan finansierades av Länstyrelsen Skånes statliga medel för mottagande och etablering av nyanlända.