Föreningsbidrag för mer hållbar mat

Om föreningen du är medlem i på något vis jobbar med så kallade hållbara matsystem – till exempel hållbar odling – finns nu möjlighet att ansöka om upp till 30 000 kronor från det globala samarbetsprojektet Food Wave.

Projektets mål är att öka kunskapen bland unga om sambandet mellan matvanor, hälsa och miljö, för att i slutändan skapa en mer hållbar värld.

Stödet är en av projektets första insatser i Malmö. Det riktar sig till mindre föreningar i staden, vars målgrupp är personer mellan 15 och 35 år.

Pengarna ska användas till en aktivitet som genomförs någon gång mellan maj och november i år. Miljöförvaltningen hjälper gärna till med ansökan som måste vara på engelska.

https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med…/Malmo-stads-miljoarbete/Hallbar-konsumtion/Hallbar-mat-i-Malmo-stad/Food-Wave.html