Föreningen Sinnen och perception

Vi välkomnar Föreningen Sinnen och perception som ny medlemsorganisation i Malmö Ideella.

Föreningen sprider information om hur viktiga sinnena är för välmående. Speciellt om man har avvikande sinnesupplevelser som vid autism och ADHD, men användbar information för alla.

Som medlem i föreningen kan du engagera dig och få en gemenskap med andra som också tycker sinnen och perception är ett viktigt, spännande och utvecklande kunskapsfält att lära sig mer om.

Få mer vetskap om vad föreningen menar med sinnen och perception, besök hemsidan sinnenperception.se