Förebygg trakasserier på arbetsplatsen

KC bjuder in till Vardagsmenyn onsdag 13 december #wetoo – Förebygg trakasserier på arbetsplatsen

Malmö mot Diskriminering kommer för att informera om aktiva åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen med fokus på föreningar som arbetsgivare. Det är viktigt med en god arbetsmiljö.

Var: KompetensCenter, Nobelvägen 21 i Malmö, Länk till karta
När: 13/12 kl 09.00–12.00
#wetoo – Förebygg trakasserier på arbetsplatsen

Diskrimineringslagen med fokus på sexuella trakasserier och aktiva åtgärder, för ideella föreningar men med fokus på föreningarna som arbetsgivare. I detta ingår även resonemang angående förebyggande arbete och policydokument.

Föreläsare är Malmö mot Diskriminering som arbetar för att öka kunskapen kring diskriminering och för att vara en tydlig resurs för andra föreningar, organisationer och myndigheter i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Föreningar som är arbetsgivare kan anmäla sig på: https://simplesignup.se/private_event/121692/8604ee38b3