Förändringsworkshop med Tillitsverket

OM SAMVERKANS- OCH FÖRÄNDRINGSKRAFT I MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE

En av de viktigaste faktorerna för positiv samhällsutveckling är individens vilja och förhållande till förändring. Hur ökar vi förmågan att kunna vara i förändring och bättre möta de utmaningar vi står inför? Hur skapar vi förutsättningar att samverka för positiv samhällsutveckling? Hur kan varje människas skapandeförmåga bli verktyg i det arbetet?

 23 oktober, kl 14.00-17.00
STORM Innovation Hub, Gäddan, Citadellsvägen 7, Malmö
Anmälan:  senast 18 oktober till kajsa@tillitsverket.se

Inbjudan här Förändringsworkshop_Malmö