Förändringar i föreningsstöd 2022

Malmö Ideella är remissinstans gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2022 från fritidsförvaltningen.

Vi bjuder vi in till remisskonferens 24 augusti.
Men först öppnar vi upp en enkät inför remisskonferensen.
Tillsammans bidrar vi och skapar ett remissvar.

På remisskonferensen den 24 augusti kommer vi att presentera förslaget och svaren som inkommit på enkäten. Representanter från fritidsförvaltningen Malmö stad kommer att medverka den 24 augusti.


“Remissenkät”

En enkät där ni själv kan bedöma förslagen och skriva egna synpunkter.

https://forms.monday.com/forms/f170a1ba6f64690c1156950729896319?r=use1

OBS! Om du inte kan läsa i mobilen - sätt på "Datoranpassad visning" i webbläsarens inställningar på mobilen.

“Anmälan till Remisskonferens”

Sida för anmälan till remisskonferensen 24 augusti kl 18-20.

https://forms.monday.com/forms/814ed09033831ea630895b91c48190c6?r=use1

OBS! Om du inte kan läsa i mobilen - sätt på "Datoranpassad visning" i webbläsarens inställningar på mobilen

En sida för dig som vill svara på remissenkät, anmäla till remisskonferens och läsa utredningen.

https://view.monday.com/1505555202-cb2e544caf3db7ec73731f80075615d5?r=use1

OBS! Om du inte kan läsa i mobilen - sätt på "Datoranpassad visning" i webbläsarens inställningar på mobilen.