Fairplay for inclusion

En av våra medlemsorganisationer CCBE Centre for Capacity Building & Empowerment är engagerade i ett nytt EU-projekt, Fairplay for inclusion. Projektet är med ungdomar och organisationer från Turkiet, Spanien, Sverige och Portugal.

I Malmö skapas mer och mer projekt inom EU, Eurodesk och Erasmus+