Extratjänst en möjlighet för Föreningar

Behöver er verksamhet en extra resurs som erbjuds en vanlig anställning samtidigt som ni får ekonomisk ersättning. Ni anställer en person som har varit utan arbete under en längre tid eller någon som är ny i Sverige. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd och samtidigt bidrar du till samhällsnytta. Stödet kallas Extratjänst.

Ni är välkommen på informationsmöte där ni kan få svar på era frågor om Extratjänst av Arbetsförmedlingen.

Första möjligheten är 5 juni kl 13.00
AMA Malmö Stad, Nobelvägen 66 i Malmö.

 OBS! Vi kommer enbart ha ett fåtal inbokade med tanke på den rådande situationen, ni är välkomna att anmäla ert intresse senast den 30 maj till Susan Fuchs se mailadress nedan

Har du frågor är du välkommen att kontakta

Susan Fuchs
Arbetsmarknadssekreterare
Malmö Stad AMA
Mob. 0732 313 953
susan.fuchs@malmo.se

Miljaim Hasanaj
Arbetsmarknadssekreterare
Malmö Stad AMA
Mob. 073 305 53 19
miljaim.hasanaj@malmo.se