European Youth Week

Den 24–30 maj arrangeras årets upplaga av European Youth Week med aktiviteter runt om i hela Europa.

I Sverige arrangeras ett 15-tal demokrativerkstäder för unga på åtta orter runt om i landet. Verkstäderna är ett led i EU:s ungdomsdialog som pågår just nu och som syftar till att samla in unga människors åsikter om olika teman. 

European Youth Week är ett initiativ från EU-kommissionen för att lyfta frågor som rör unga i alla medlemsländer. MUCF samordnar Sveriges bidrag till veckan. Demokrativerkstäderna arrangeras av kommuner och organisationer runt om i landet. 

Läs mer om European Youth Week på MUCF:s webbplats. https://www.mucf.se/pressmeddelande/european-youth-week-24-30-maj-demokrativerkstader-unga-arrangeras-pa-8-orter-i