Eurodesk Malmö

Malmö Ideella är en del av Eurodesknätverket med över 1 100 kontaktpunkter som tillsammans i Europa:

• ger gratis information, stöd och vägledning till alla unga utan diskriminering
• har kvalificerad personal som ger objektiv information, tar hänsyn till ungas individuella behov och frågor samt baserar informationen på erfarenheter och verkliga berättelser
• hänvisar till andra informationstjänster eller organisationer
• bidrar till att unga har tillgång till lokal och regional information i hela Europa
• prioriterar information om EU-bidragsprogram
• arbetar med trovärdiga källor

Vi sprider information om ungas mobilitetsmöjligheter inom
Erasmus+ Ung och Aktiv https://www.mucf.se/erasmus-plus
Europeiska Solidaritetskåren https://www.mucf.se/europeiskasolidaritetskaren

Läs gärna mer på Europeiska Ungdomsportalen https://europa.eu/youth/EU_sv