EU-kommissionen satsar 2,6 miljarder på arbetslösa

Kommissionens initiativ React- EU bistår med 2,6 miljarder i riktade insatser till arbetslösa i pandemins spår. Svenska ESF-rådet utlyser 650 miljoner av dessa. Den första utlysningen på 450 miljoner öppnar den 29 mars. 

Medlen från React-EU kommer att kunna användas till och med 2023 och ingår i Socialfondsprogrammet 2014–2020, som ett nytt programområde. Målgruppen är arbetslösa som behöver insatser för att snabbt komma i arbete, för att undvika att hamna i långtidsarbetslöshet på grund av coronapandemin.

https://www.esf.se/utlysningar/utlysning/?dnr=2021/00124