Ett stort Tack till de många som verkade i Föreningsakuten

Föreningsakuten avslutades den 31 december 2020.

Vi vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla föreningar och andra aktörer som vi träffat, samtalat och kommit i kontakt med under projektet. Ett extra stort tack till MKB Fastighet AB, ert initiativ bidrog till att Föreningsakuten kunde ge stöd till över 120 föreningar i Malmö!

Nu vandrar delar av erfarenheterna vidare till Malmö Ideella och civilsamhället.
Just nu pågår samtal med Malmö stad om hur vi kan utvecklas med erfarenheterna.

Från Malmö Ideella ett stort Tack till 

 • MKB Fastighet AB
 • Malmö stad 
 • MISO 
 • Region Skåne 
 • MUCF 
 • Skåne Stadsmission 
 • Malbas 
 • Tillsammans i förening 
 • Kvinnojouren Öresund 
 • ZigZag föreningen 
 • Flamman SFC 
 • KC Kompetenscenter 
 • Somaliska ungdomar i Malmö
 • Malmöandan 
 • Föreningspool Malmö 
 • Föreningscenter Nobel21 
 • Engagemang i Malmö 
 • Mötesplats Sofielund 
 • Social Innovation Summit 
 • Thorén Innovation School 
 • Media Evolution City
 • Tillväxt Malmö 
 • Meet Malmö 
 • Omtänk utveckling AB
 • och de 120 föreningarna
 • och framförallt anställda i DreamTeam